13 Δεκεμβρίου – Τιμούνται από την Εκκλησία: Η Αγία Λουκία, Οι Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης

596

Αγία Λουκία

Παρθενομάρτυς της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 13 Δεκεμβρίου.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Λουκία.

Η Λουκία καταγόταν από τις Συρακούσες της Σικελίας. Καταγγέλθηκε ως χριστιανή από τον μνηστήρα της στον άρχοντα Πασχάσιο, ο οποίος για τιμωρία την έκλεισε σε πορνείο. Σκοτώθηκε με ξίφος, επειδή αρνήθηκε να τεθεί στη διάθεση των πελατών του πορνείου.

Απολυτίκιο

Παρθενίας φορούσα χλαίναν υπέρλαμπρον, παρθενικώς εμνηστεύθης τω Ζωοδότη Χριστώ, και αγάπην γεηρού μνηστήρας έλιπες· όθεν ως δώρα νυμφικά, προσενήνοχας αυτώ, τα ρείθρα των σων αιμάτων, Λουκία Παρθενομάρτυς, ω και πρεσβεύεις υπέρ πάντων ημών.


Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης

Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 13 Δεκεμβρίου.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ευστράτιος, Ευστρατία, Αυξέντιος, Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης.

Ο Ευστράτιος ήταν τοπικός αξιωματούχος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία. Μετεστράφη στο χριστιανισμό και μαρτύρησε για την πίστη του στη Σεβάστεια (σημερινό Σιβάς Τουρκίας) επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού (284-305). Μαζί του μαρτύρησαν ο ιερέας Αυξέντιος και οι στρατιωτικοί Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης, τους οποίους είχε προσηλυτίσει στο Χριστιανιανισμό.

Απολυτίκιο

Η πενταυγής των αθλοφόρων χορεία, τη των αγώνων νοητή δαδουχία, την οικουμένην άπασαν αυγάζει νοητώς· ο σοφός Ευστράτιος, συν Αυξεντίῳ τω θείω, Ορέστης και Μαρδάριος και Ευγένιος άμα, ους ευφημούντες είπωμεν πιστοί· χαίροις μαρτύρων πεντάριθμε σύλλογε.